Sunset Painting

Information about the painting: 1 m x 70 cm , oil colors and water colors. Informata lidhur me pikturen: 1 m x 70 cm, ngjyra te vajit dhe ngjyra te ujit. Informacije u vezi slike: 1 m x 70 cm, uljene i vodene boje.